Magdalena Anderson (1er ministre)

 • Finland och Sverige lämnar in en gemensam ansökan till Nato

  Imprimer

  Onsdagen den 18 maj ansöker Finland och Sverige gemensamt om medlemskap i Nato.

  Detta tillkännagav statsminister Magdalena Andersson vid en gemensam presskonferens med Finlands president Sauli Niinistö i Stockholm.

  Torsdagen den 19 maj tas Andersson och Niinistö emot av USA:s president Joe Biden i Vita huset. Under mötet kommer Finlands och Sveriges inträde i Nato och andra frågor, inklusive stöd till Ukraina, att diskuteras.

 • Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO

  Imprimer

  В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в NATO.

  Об этом сообщила глава шведского правительства Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинисто в Стокгольме.

  А в четверг, 19 мая, Андерссон и Нинисто встретятся в Белом доме президентом США Джо Байденом. В ходе встречи будет обсуждаться как вступление в NATO Финляндии и Швеции, так и другие темы - в том числе, поддержка Украины.

 • La Finlande et la Suède soumettent une demande conjointe à l'OTAN

  Imprimer

  Mercredi 18 mai, la Finlande et la Suède présenteront conjointement une demande d'adhésion à l'OTAN.

  Cela a été annoncé par la chef du gouvernement suédois Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse conjointe avec le président finlandais Sauli Niinistö  à Stockholm.

  Et le jeudi 19 mai, Andersson et Niinistö seront reçus à la Maison Blanche par le président américain Joe Biden. Au cours de la réunion, l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède, ainsi que d'autres sujets, y compris le soutien à l'Ukraine, seront discutés.

 • Ukraina: Sverige och Finland går med på att ansluta sig till Nato, Ryssland hotar med kärnvapenupptrappning

  Imprimer

  Ett svensk-finskt toppmöte hölls i Stockholm om Sveriges och Finlands eventuella anslutning till Nato. De stater som ligger nära Ryssland anser att de inte kan försvara sig själva på egen hand.

  Finlands statsminister Sanna Marin sade att diskussionen om att ansluta sig till alliansen inte kommer att ta månader utan veckor. "Vi måste utveckla en vision för framtiden. Vi kommer att använda den här tiden för att komma fram till en gemensam nämnare när det gäller säkerhetsfrågor", sade hon.

  Hennes svenska kollega Magdalena Anderson sade att den ryska invasionen av Ukraina hade förändrat situationen i grunden: "Den 24 februari delades historien upp i ett före och ett efter, och vi bör tänka på det grundligt." När politikern ombads kommentera den svenska medieuppgiften om att beslutet att ansluta sig redan var fattat undvek han att svara.

  Den 13 april överlämnade Finlands regering en rapport till riksdagen där man analyserade konsekvenserna av ett Nato-medlemskap. Enligt dokumentet skulle ett finländskt och svenskt medlemskap i alliansen öka den regionala stabiliteten genom en kollektiv säkerhetsparagraf, men det skulle kunna väcka Rysslands missnöje.

  Ryssland bekräftade snabbt att denna slutsats var riktig. Säkerhetsrådets biträdande sekreterare hotade den baltiska regionen med en kärnvapeneskalering och lovade också att skicka marktrupper till den finska gränsen och förstärka Östersjöflottan.

  Litauens försvarsminister Arvydas Anusauskas kommenterade uttalandet och konstaterade att hotet om att placera ut kärnvapen i Östersjöområdet var ogrundat: alla vet att Ryssland redan har placerat ut kärnvapenmissiler nära Kaliningrad.

 • Украина: Щвеция и Финляндия договариваются о вступлении в NATO, Россия угрожает ядерной эскалацией

  Imprimer

  В Стокгольме прошел шведско-финский саммит, посвященный возможному присоединению Швеции и Финляндии к NATO. Государства, находящиеся в непосредственной близости от России, полагают, что не смогут защитить себя самостоятельно.

  Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что дискуссия о вступлении в альянс займет не месяцы, а недели. "Нам нужно выработать видение будущего. Мы используем это время и для того, что прийти к общему знаменателю в том, что касается вопросов безопасности", - сказала она.

  Ее шведская коллега Магдалена Андерсон констатировала, что российское вторжение в Украину коренным образом изменило ситуацию: "24 февраля история разделилась на до и после, и мы должны это основательно обдумать". Когда ее попросили прокомментировать сообщение шведских СМИ, что решение о вступлении уже принято, политик ушла от ответа.

  13 апреля финское правительство передало на рассмотрение парламента отчет с анализом последствий вступления в NATO. Согласно документу, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу повысит региональную стабильность благодаря параграфу о коллективной безопасности, но вызовет недовольство России.

  Россия не замедлила подтвердить правильность этого вывода. Заместитель секретаря Совета Безопасности пригрозил балтийскому региону ядерной эскалацией, а также обещал направить сухопутные войска на финскую границу и усилить Балтийский флот.

  Комментируя это заявление, министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас отметил, что угроза разместить ядерное оружие в Балтийском регионе не имеет оснований: все знают, что Россия уже расположила ядерные ракеты под Калининградом.